Communicatie​

Hoe zet jij je bedrijf neer en op welke manier communiceer je naar klanten? Belangrijke punten om bij stil te staan. Communicatie is een breed begrip, het bestaat uit het zenden en uitvangen van informatie over een organisatie, producten, diensten, evenementen etc. De manier waarop jouw organisatie interactie heeft me de doelgroep kan enorm verschillen van andere bedrijven. Dit heeft te maken met het type bedrijf dat je hebt, je aanbod, wie je doelgroep is en welke strategie je doorvoert. Het is van belang om stil te staan bij de doelen die je wil behalen, het plan dat je daarvoor nodig hebt en de belemmeringen die je eventueel kunt ervaren.

Het doel kan bijvoorbeeld zijn om de doelgroep bewust te maken van het aanbod dat je hebt en wat de meerwaarde daarvan is. Maar het kan ook zijn dat je juist de focus gaat leggen op jouw naamsbekendheid, je unique selling point of focust op de binding met je doelgroep. Zowel het belichten van je aanbod als het investeren in de band met je (toekomstige)klant heeft als doel meer omzet te generen.

Hieronder gaan we verder in op verschillende soorten communicatie. 

De kracht van communicatie

De kracht van communicatie is dat het bruggen bouwt, bewegingen creëert en levens verandert.

Interne communicatie

Interne communicatie heeft als doel om de uitwisseling van informatie en kennis tussen medewerkers te bevorderen, hun betrokkenheid bij de organisatie te vergroten en de samenwerking en prestaties te verbeteren.

Externe communicatie

Externe communicatie verwijst naar de interactie van de organisatie met externe partijen, zoals klanten, leveranciers, investeerders en andere belanghebbenden. Het doel van externe communicatie is om positieve relaties op te bouwen, de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten, de verkoop te bevorderen en het imago van de organisatie te verbeteren.

Corporate communicatie

Corporate communicatie is het strategische proces van het beheren en coördineren van alle communicatieactiviteiten van een organisatie, zowel intern als extern, met als doel het opbouwen en behouden van een positief imago, het bevorderen van betrokkenheid en het versterken van relaties met belanghebbenden.

Crisis communicatie

Crisiscommunicatie betreft het proces waarbij communicatie wordt toegepast tijdens een crisis of noodsituatie. Het hoofddoel is om op een snelle en open manier informatie te verstrekken aan zowel interne als externe belanghebbenden. Dit helpt om de situatie onder controle te krijgen, de schade aan de reputatie te minimaliseren, vertrouwen te behouden en de juiste acties te coördineren.

5 tips

Voor het verbeteren van de interne communicatie binnen jouw organisatie.

Meten is weten en dat geldt ook voor de interne communicatie. Wil je meer inzicht krijgen in de effectiviteit van je interne communicatiebeleid? Zet dan regelmatig een enquête of feedbackformulier in om meer inzicht te krijgen.

Gebruik niet te veel verschillende communicatiekanalen voor het delen van interne informatie, zo creëer je duidelijkheid en overzicht. Gebruik je communicatiekanaal om medewerkers op de hoogte te houden, te motiveren en inzicht te geven in vooruitgangen. Tip: gebruik storytelling.

Krijg je feedback? Doe er dan iets mee. Werknemers zijn betrokken bij processen binnen jouw organisatie waar je zelf misschien veel minder inzicht in hebt. Ook spreken ze klanten op een andere manier of in een andere situatie en bekijken ze jouw organisatie vanuit hun eigen invalshoek. Juist doordat medewerkers andere inzichten hebben is hun feedback zeer waardevol. Tijdig feedback ontvangen zorgt ervoor dat je inziet wat goed gaat en wat beter kan en voorkomt dat situaties escaleren. 

Weet wat er speelt. Plan vaste contactmomenten om op de hoogte te blijven van relevante zaken, het contact met je personeel te onderhouden en mensen de ruimte te geven om hun feedback te delen.

Een plan op papier, is een plan in geschreven woorden. Bij het invoeren van een nieuwe aanpak of methode zijn er altijd mensen betrokken. Afhankelijk van wat jouw plan, aanpak of methode is, kan het raadzaam zijn om enige vorm van nuance toe te voegen aan de manier waarop je je plan in de praktijk gaat brengen. Dit betekent niet dat je van het plan afwijkt maar dat je begrijpt dat er binnen een organisatie verschillende mensen zijn die elk op hun eigen manier werken.